Kieli
Ostoskorisi on tyhjä.
Verkkokauppamme on väliaikaisesti kiinni. 

Logonet Promotion Oy (tästä eteenpäin “Yritys”) haluaa huolehtia asiakkaidensa (tästä eteenpäin Sinä) turvallisuudesta heidän asioidessaan https://selanne.popappstore.com/ -sivustolla tai millä tahansa muulla Yrityksen tiedonvälityskanavalla (tästä eteenpäin yhteisesti nimellä “Verkkokauppa”). Pyydämme Sinua lukemaan tämän Tietosuojaselosteen huolellisesti läpi ennen Verkkokaupassa vierailua. Tässä Tietosuojaselosteessa kerromme, miten Yritys käsittelee sinulta saatua tai muutoin kerättyä henkilötietoa, kun vierailet Verkkokaupassa, otat yhteyttä Yrityksemme asiakaspalveluun tai olet muutoin yhteydessä Yritykseen (tästä eteenpäin yhteisesti nimellä “Palvelu”). Palvelua käyttämällä hyväksyt tässä tietosuojaselosteessa kuvatut ehdot ja annat Yritykselle tietoisen suostumuksesi käsitellä henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Mikäli et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla, Sinun ei tule käyttää Verkkokauppaa eikä Palvelua.

1 Rekisterinpitäjä

Logonet Promotion Oy
Osoite: Itälahdenkatu 18 A, 00210 Helsinki

2 Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Logonet Promotion Oy:n hallinnoima asiakaspalvelu
Sähköposti: selannestore(a)popappstore.com

3 Henkilötietojen säilytys ja suojaaminen

Tiedosto, jossa henkilötietotoja säilytetään, on nimeltään “selanne online shop customer data file” (tästä eteenpäin “Tiedosto”).

Vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla tai teknisen ylläpidon puitteissa, on pääsy Tiedostoon. Kaikki Tiedoston tieto on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

4 Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Yritys käsittelee henkilötietoja hallinnoidakseen ja ylläpitääkseen asiakassuhteitaan.  Henkilötietojen käyttötarkoitus on Verkkokaupan käyttäjien tunnistaminen, Palveluiden aktivointi, suorittaminen, hallinnointi ja laskutus sekä informaation ja ilmoitusten jakaminen asiakkaille. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mikäli käyttäjä on sen erikseen hyväksynyt. Henkilötietoja voidaan myös käyttää Yrityksen toiminnan ja palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen, Verkkokaupan käyttäjämäärien mittaamiseen sekä mahdollisten väärinkäytösten tutkimiseen. Yritys ei koskaan käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tapauksesta riippuen yksi kolmesta vaihtoehdosta: 1) Sinun ja Yrityksen välisen sopimuksen täytäntöönpano, 2) Sinulta saatu suostumus, 3) Yrityksen oikeutettujen etujen toteuttaminen. Kolmannen vaihtoehdon ollessa kyseessä Yritys pitää huolta siitä, että Yrityksen oikeutetut edut eivät syrjäytä Sinun etujasi tai perusoikeuksiasi ja -vapauksiasi henkilötietoihin liittyen.

5 Käsiteltävät henkilötiedot

Yritys kerää Sinusta seuraavia tietoja: yhteystiedot kuten sähköpostiosoitteen, toimitusosoitteen ja muut yhteydenottamiseen liittyvät tiedot, jotka olet Yritykselle ilmoittanut. Lisäksi Yritys kerää tilaukseen liittyviä henkilötietoja, kuten maksutavan, tiedot tilatuista tuotteista, valitun toimitustavan ja tilauksen tilausnumeron.

Yritys voi Verkkokaupassaan hyödyntää evästeitä, kolmannen tahon tarjoamia työkaluja tai muita palveluntarjoajia seuratakseen Verkkosivujensa kävijöitä, mm. siirtymistä toiselta verkkosivulta Yrityksen sivuille tai siirtymistä Yrityksen verkkosivuilta toiselle verkkosivulle, kävijän tekemiä valintoja ja liikkeitä Verkkokaupassa (kuten käynnin ajankohta ja Verkkokaupan sivu) sekä kävijän käyttämään verkkoselaimeen, käyttöjärjestelmään ja tietokoneeseen sekä IP-osoitteeseen liittyviä tietoja.

6 Henkilötiedon lähteet

Henkilötietoja pyydetään Sinulta Palvelun käytön yhteydessä ja / tai kun otat Yritykseen yhteyttä sähköpostitse tai muulla tavalla Verkkokauppaan liittyvissä asioissa. Yritys voi myös käyttää evästeitä pystyäkseen erottamaan Sinut Verkkokaupan muista käyttäjistä. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkoselaimen avulla tallentuu käyttäjän tietokoneelle joko väliaikaisesti (kunnes istunto päättyy) tai kunnes tallennettu tiedosto poistetaan tietokoneelta käyttäjän toimesta. Evästeisiin itseensä ei tallennu henkilötietoa.

7 Henkilötiedon luovuttaminen eteenpäin

Yrityksellä on oikeus jakaa henkilötietoja lisenssinhaltijoille, joilla käsitetään niitä tuotemerkkien (ja mahdollisesti muiden immateriaalioikeuksien) omistajia, joiden tuotteita Verkkokaupassa myydään. Nämä lisenssinhaltijat voivat käyttää henkilötietoja omaan suoramarkkinointiinsa. Muutoin Yritys ei säännöllisesti jaa henkilötietoja kolmansien osapuolien kanssa. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa lakien ja asetusten määräysten mukaisesti.

Yrityksellä on oikeus käyttää alihankkijoita verkkosivujen kehitykseen ja ylläpitoon liittyen tarjotakseen Verkkokauppansa käyttäjille paremman käyttäjäkokemuksen. Tässä yhteydessä käyttäjien henkilötietoja voidaan jakaa alihankkijoille siinä mittakaavassa kuin palvelupyynnön toteuttaminen edellyttää, mukaan lukien mutta rajaamatta pois datan tallentamista kolmannen osapuolen ylläpitämälle serverille tai verkkosivujen käyttäjäliikenteen analysointia varten, jotta Yritys ymmärtäisi paremmin, miten käyttäjät Verkkokauppaa käyttävät. Tämä saattaa sisältää tiedon välittämistä EU/ETA-alueen ulkopuolelle, mutta näissä tapauksissa Yrityksen ja kolmannen osapuolen väliseen sopimukseen sisällytetään kolmannen osapuolen vakuutus siitä, että henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueen tietosuojasäädösten mukaisesti. Edellä kuvatun kaltaisia tiedonsiirtoja tehdään vain, jos ne ovat välttämättömiä Palvelun käyttämisen kannalta tai kun tiedonsiirto on Sinun, Yrityksen ja kolmannen osapuolen yhteisymmärryksessä päätetyn edun mukaista sopimuksen aikaansaamiseksi tai Sinun ja Yrityksen välisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

8 Tietojen virheettömyys ja tietojen säilyttäminen

Yritys ei varmenna Sinulta kerätyn henkilötiedon oikeellisuutta. Palvelun käyttöön liittyvä henkilötietosi säilytetään 24 kuukautta viimeisestä yhteydenotosta.

9 Linkit kolmannen osapuolen verkkosivuille

Verkkokaupassa saattaa olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoille, esimerkiksi Twitter’iin tai Facebook’iin. Tällaiset kolmannen osapuolet sivut eivät ole Yrityksen hallinnassa tai valvonnassa eikä Yritys ota vastuuta näiden sivujen sisällöstä tai sivuilla olevien linkkien sisällöstä. Vieraillessasi näillä sivuilla Yritys kehottaa Sinua tutustumaan kyseisen kolmannen osapuolen verkkosivuston tietosuojaselosteeseen ja käyttöehtoihin.

10 Sinun oikeutesi henkilötietoihin nähden

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö Yritys Sinua koskevaa henkilötietoa vai ei, ja saada nähtäväksesi käsiteltävät henkilötiedot. Sinulla on oikeus saada nämä henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiseen yritykseen.

Sinulla on myös oikeus pyytää Yritystä oikaisemaan tai poistamaan Sinua koskevat henkilötiedot, rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tiettyjä tarkoituksia varten. Jos olet antanut Yritykselle suostumuksen henkilötietojesi käsittelylle, Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa tämä suostumus.

Voit ottaa yhteyttä Yritykseen näiden oikeuksiesi osalta sähköpostilla osoitteeseen selannestore(a)popappstore.com . Sinulla on myös oikeus tehdä valitus maasi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle; näiden yhteystiedot löytyvät verkkosivulta https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

11 Lisätiedot

Yritys pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin, joten suosittelemme käymään säännöllisesti tarkistamassa mahdolliset päivitykset tai muutokset. Yritys ilmoittaa Sinulle Palvelun kautta, mikäli Tietosuojaseloste muuttuu oleellisesti. Palvelun tai Verkkokaupan käyttö edellä kuvatun ilmoituksen julkaisun jälkeen tulkitaan muuttuneiden ehtojen hyväksymisenä.

Mikäli Sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteeseen liittyen, voit ottaa sähköpostitse yhteyttä asiakaspalveluumme selannestore(a)popappstore.com.


Löydät lisätietoja Verkkokaupan käytöstä kohdasta Käyttöehdot.